Suwalski Park Krajobrazowy
Suwalski Park Krajobrazowy

Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy”

Suwalski Park Krajobrazowy jest najstarszym spośród parków krajobrazowych w Polsce. Utworzony w 1976 r. zachwyca przepięknym, polodowcowym krajobrazem ukształtowanym przez lądolód skandynawski. Jest zdobywcą tytułu „Siódmego Cudu Polski 2014” w plebiscycie National Geographic.

To obszar o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Mnóstwo tu wzniesień i pagórków poprzecinanych licznymi jeziorami (24 jeziora o powierzchni większej od 1 ha, w tym jezioro Hańcza – najgłębsze w Polsce) i dolinami rzek oraz głazów i głazowisk, które ostatni lodowiec przyniósł tu aż z Gór Skandynawskich.

Na stosunkowo niewielkim obszarze wykształciły się tu niemal wszystkie formy młodoglacjalnej rzeźby: kemy, ozy, moreny czołowe, doliny rzeczne, głazowiska, jeziora rynnowe i wytopiskowe.

Jest to idealne miejsce dla tych, którzy od tłumnych kurortów wolą aktywny wypoczynek w tle zacisznej i dziewiczej przyrody. Na turystów czekają trasy rowerowe, ścieżki edukacyjne, malownicze szlaki na wędrówki piesze oraz spływy kajakowe rzeką Szeszupą.

Siedziba SPK w Turtulu – informacja turystyczna

Siedziba Parku położona jest w malowniczej dolinie rzeki Czarnej Hańczy w Malesowiźnie-Turtulu, nad Stawem Turtulskim. Rzekę spiętrzono w tym miejscu na potrzeby młyna, który funkcjonował do lat 60. XX w. Odwiedzając SPK warto skierować tu swoje pierwsze kroki, ponieważ przy siedzibie Parku działa punkt informacji turystycznej oraz Izba Regionalna. Tutaj też biorą swój początek trzy ścieżki edukacyjne oraz trasy rowerowe, a krawędź rynnowej doliny rzecznej stanowi dogodny punkt widokowy na przełomowy odcinek Czarnej Hańczy oraz źródliska rzeki Szeszupy.

Fot. H. Stojanowski

Punkt Informacji Turystycznej Suwalskiego Parku Krajobrazowego
Malesowizna-Turtul, 16-404 Jeleniewo,

tel.: 87 569 18 01, e-mail: turystyka@spk.wrotapodlasia.pl

Szlaki piesze

Zwiedzanie Suwalskiego Parku Krajobrazowego umożliwiają liczne szlaki piesze, pozwalające na dotarcie do najbardziej atrakcyjnych, czy mało znanych miejsc.

Przez teren Parku przebiega 9 szlaków pieszych. Najdłuższy, niebieski liczy 21 km, najkrótszy 1,5 km. Łączna ich długość w granicach SPK wynosi 75,5 km.

 • szlak czerwony „Od Bramy Jeleniewskiej ku początkom Czarnej Hańczy” – 9,6 km
 • szlak niebieski „Znad Szelmentu przez park krajobrazowy” – 21,7 km
 • szlak zielony „Przez Bramę Jeleniewską nad Szeszupę” – 13,2 km
 • szlaki żółte „Od źródeł Szeszupy do Góry Zamkowej” – 10,4 km oraz „Znad jezior huciańskich po Mazury Garbate” – 5,5 km
 • szlaki czarne „Do bieguna zimna” – 6,3 km, „Do łopuchowskiego głazowiska” – 3,8 km, „W stronę jaćwieskiego grodziska” – 3,5 km, „Do dworu w Starej Hańczy” – 1,5 km
 • oraz szlak dojściowy „Na Górę Leszczynową” 1,5 km.

Ścieżki edukacyjne

Na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego funkcjonuje 9 ścieżek edukacyjnych, które przybliżają walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe najciekawszych miejsc w Parku.

Na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego funkcjonuje 9 ścieżek edukacyjnych, które przybliżają walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe najciekawszych miejsc w Parku. Nowopowstałą ścieżką jest „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” z wieżami widokowymi w Malesowiźnie i Przełomce. Atrakcyjną propozycją dla rodzin i dzieci jest ścieżka „Opowieści Turtula” znajdująca się przy siedzibie Parku. Jako poszukiwacze przygód możemy podążać za tropami zwierząt  do owoców gigantów, skrytek informacyjnych czy labiryntu ze zwierzętami. Przez teren ścieżki biegnie opracowana trasa questu. Kładki zostały przystosowane do osób ze specjalnymi potrzebami.

Pozostałe ścieżki edukacyjne:

 • „Doliną Czarnej Hańczy” – 3,5 km (wstęp płatny 5 zł/osoba dorosła, 3 zł uczniowie i studenci)
 • „Drzewa i krzewy parku podworskiego w Starej Hańczy” – 1,5 km
 • „Na Górę Zamkową” – 7 km
 • „Porosty” – 2,1 km
 • „Skały i minerały Suwalskiego Parku Krajobrazowego” – 1,1 km
 • „U źródeł Szeszupy” – 6 km
 • „Wokół jeziora Jaczno” – 7 km

Trasy rowerowe

Urozmaicony krajobraz Suwalskiego Parku Krajobrazowego nadaje się doskonale do zwiedzania na rowerze.

Przez Park prowadzi kilka tras rowerowych po drogach gruntowych i o nawierzchni żwirowej, natomiast wzdłuż jego granicy drogi mają najczęściej nawierzchnię asfaltową. Podczas zwiedzania Suwalskiego Parku Krajobrazowego rowerzysta musi liczyć się z trudnymi podjazdami i ostrymi zjazdami, nierzadko koła jego roweru ugrzęzną w sypkim piasku lub trafią na wystające z drogi kamienie.

Rowerzystom proponujemy 3 szlaki rowerowe:

 • „Wokół jeziora Hańcza” – 22,5 km,
 • „Na Górę Zamkową” – 15,1 km
 • oraz „Doliną Czarnej Hańczy z Suwałk do Suwalskiego Parku Krajobrazowego” – 12,7 km 
 • oraz 2 trasy przebiegające przez teren parku: „Green Velo” – 17,2 km, Podlaski Szlaki Bociani – 11,5 km.

Szlak kajakowy rzeką Szeszupą

Szeszupa jest bardzo urokliwym i jeszcze mało znanym szlakiem kajakowym na Suwalszczyźnie. Jest dopływem rzeki Niemen. Można powiedzieć, że jest rzeką łączącą trzy kraje.

Jej źródła znajdują się nieopodal siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego, pomiędzy wsią Szeszupka i przysiółkiem Turtul. Natomiast na Litwie jest główną rzeką regionu Suvalkija. Całkowita jej długość wynosi 298 km, z czego w Polsce tylko 27 km, 236 km na Litwie i 35 km na terenie Obwodu Królewieckiego Federacji Rosyjskiej.

Rzeką możemy spływać od miejscowości Udziejek przez Rutkę-Tartak do Poszeszupia (12 km). Szeszupa na terenie Parku przepływa przez pięć jezior: Gulbin, Okrągłe, Krejwelek, Przechodnie i Postawelek. Kajakarzom spodoba się jej zmienność nurtu, napotykane na przemian odcinki wolne i bystre, muliste i kamieniste brzegi. Spływ Szeszupą jest uzależniony od poziomu wody.

Zdjęcia z kajakiem: R. Zakrzewska

Dzieci i młodzież

Zapraszamy na ciekawe zajęcia przyrodnicze dostosowane indywidualnie do potrzeb każdej grupy wiekowej.

Grupom przedszkolnym polecamy zajęcia na ścieżce „Opowieści Turtula”, a szkolnym przejście ścieżką „Doliną Czarnej Hańczy”, czy wycieczkę objazdową po atrakcjach przyrodniczych Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Poznaj wszystkich Członków SOT

Odsłon łącznie: 422|Odsłon dzisiaj: 2