ADRES DO KORESPONDENCJI

Korespondencję pocztową kierowaną do Suwalskiej Organizacji Turystycznej prosimy przesyłać na adres: Krzywe 91, 16-402 Suwałki

Działania SOT

  • promocja regionu w kraju i za granicą

  • kreowanie i upowszechnianie wizerunku Suwalszczyzny jako miejsca atrakcyjnego turystycznie

  • inicjowanie i wspieranie projektów istotnych dla rozwoju regionu

Zadania statutowe SOT realizuje poprzez działalność marketingową na rzecz regionu.