Jak działają czujniki Airly?

Czujniki jakości powietrza są zaawansowanymi urządzeniami, zdolnymi do monitorowania różnorodnych parametrów w czasie rzeczywistym. Wśród odczytywanych danych znajdują się PM1, PM2.5, PM10, temperatura, ciśnienie i wilgotność. Niektóre z tych zaawansowanych czujników potrafią także dostarczać informacje na temat stężeń substancji takich jak NO₂, O₃, SO₂ i CO, co pozwala na kompleksową ocenę jakości powietrza w miejscu, w którym są zainstalowane.

Airly we współpracy zarówno z samorządami, jak i przedsiębiorstwami z sektora prywatnego, systematycznie rozbudowuje naszą mapę o coraz to nowe urządzenia monitorujące. Dzięki temu nasza sieć czujników stale się rozszerza, umożliwiając nam uzyskiwanie jeszcze bardziej precyzyjnych i kompleksowych danych dotyczących jakości powietrza. To zaangażowanie w rozwój naszej infrastruktury pozwala nam skuteczniej reagować na zmieniające się warunki środowiskowe oraz dostarczać istotne informacje, które mogą być wykorzystane do podejmowania skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Czujniki Airly na Suwalszczyźnie – sprawdź jakość powietrza

Dolina Czarnej Hańczy, Malesowizna

Jakość powietrza na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Rutka Tartak

Jakość powietrza na terenie miejscowości Rutka Tartak, ul. Suwalska. To obszar rozległej doliny rzeki Szeszupy i sąsiedztwo Gór Sudawskich – najwyższych wniesień na Suwalszczyźnie.

Suwałki

Jakość powietrza na terenie miejscowości Suwałki, ul. Adama Mickiewicza.

Czy dane z czujników są aktualne?

Informacje z czujników Airly są prezentowane w czasie rzeczywistym, a same urządzenia regularnie przesyłają dane co pięć minut. To, co przedstawione jest na powyższych widgetach, to średnia krocząca danych wartości z ostatniej godziny. Średnia krocząca to standardowa średnia arytmetyczna wartości z określonego okresu, w tym przypadku obejmuje godzinę od momentu, w którym sprawdzona została mapa.