Propozycje wycieczek po Suwalszczyźnie

Audioprzewodniki powstały w ramach projektu „Audioprzewodniki i Karta Turystyczna jako nowoczesne formy prezentacji i promocji Suwalszczyzny”, realizowanego przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną.

Aktualnie na Suwalszczyźnie z „audiporzewodnikiem” pieszo można zwiedzić dawne miasta Suwalszczyzny: Raczki, Bakałarzewo i Filipów oraz samochodem Suwalski Park Krajobrazowy i Wigierski Park Narodowy.

Odkryj Suwalszczyznę 💚

Poniżej dajemy Państwu możliwość wysłuchania każdego audioprzewodnika z poziomu naszej strony. Zapraszamy do korzystania.

Bakałarzewo

Wysłuchaj audioprzewownika

Filipów

Wysłuchaj audioprzewownika

Raczki i okolice

Wysłuchaj audioprzewownika

Suwalski Park Krajobrazowy

Wysłuchaj audioprzewownika

Suwałki i okolice

Wysłuchaj audioprzewownika

Sprzęt do odtwarzania audioprzewodników wypożyczysz w:

 • Urzędzie Gminy Filipów
  ul. Garbarska 2, 16-424 Filipów
 • Centrum Informacji Turystycznej w  Wigierskim Parku Narodowym
  Krzywe 82, 16-402 Suwałki
 • Punkcie  Informacji Turystycznej w Muzeum Wigier WPN
  Stary Folwark 50, 16-402 Suwałki
 • Punkcie Informacji Turystycznej  
  Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach, ul. Rynek 7, 16 – 407 Przerośl
 • Ośrodku Maniówka
  Nowa Wieś 9, 16-402 Suwałki
 • Urzędzie Gminy Bakałarzewo
  ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo
 • Urzędzie Gminy Raczki
  Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki
 • Siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego
  Malesowizna-Turtul, 16-404 Jeleniewo

Informacje praktyczne