Wigierski Park Narodowy został powołany z dniem 1 stycznia 1989 roku. Wcześniej, bo od stycznia 1976 roku, obszar ten był parkiem krajobrazowym. Jednak historia prób objęcia ochroną przyrody nadwigierskiego terenu jest jeszcze wcześniejsza. Już w 1921 roku Kazimierz Kulwieć opracował projekt rezerwatu obejmującego jezioro Wigry i otaczające je lasy. W 1924 r. Bolesław Hryniewiecki i Alfred Lityński opublikowali w roczniku „Ochrona Przyrody” kolejny projekt pt. Plan utworzenia rezerwatu na Jeziorze Wigierskim. Obie próby nie powiodły się. Dopiero od 1959 roku rozpoczęto tworzyć na tym terenie rezerwaty przyrody: „Ostoja bobrów Stary Folwark” (1959 r.),  „Ostoja bobrów Zakąty” (1961 r.), „Wądołek” (1970 r.). W latach 70. jezioro włączono do międzynarodowego „Projektu Aqua”.

WPN należy do największych parków narodowych w Polsce (15 085 ha). Teren parku to również Obszary Natura 2000: Puszcza Augustowska i Ostoja Wigierska.

WPN – położenie

Park położony jest w samym sercu Suwalszczyzny – na styku powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego ziemskiego, kilka kilometrów na wschód od Suwałk. W Parku znajdziemy wszystko to, co jest najbardziej charakterystyczne dla tego regionu – liczne jeziora, rzeki, puszczańskie lasy, płaskie tereny Równiny Augustowskiej i pagórkowaty krajobraz typowy dla Pojezierza Suwalskiego. Park obfituje w cenne gatunki roślin, grzybów i zwierząt.

Wyróżnia go niezwykłe bogactwo ekosystemów wodnych. W granicach parku znajdują się aż 42 jeziora. Część z nich, w tym największe – jezioro Wigry, jest udostępniona do uprawiania turystyki wodnej i wędkowania. Osobliwością wśród nich są dystroficzne jeziora śródleśne, tzw. suchary, otoczone mszarem torfowcowym. Główną rzeką parku jest Czarna Hańcza, przepływająca przez jezioro Wigry, będącą znanym i cenionym w kraju szlakiem kajakowym.

Klasztor w Wigrach

Oprócz cennej przyrody i malowniczych krajobrazów, jednym z najważniejszych zabytków na terenie parku jest pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach, w którym podczas swojej pielgrzymki w czerwcu 1999 roku odpoczywał papież Jan Paweł II. Obiektem tym obecnie zarządza Fundacja Wigry Pro.

Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Turystyka na terenie Wigierskiego Parku Narodowego

Park, dzięki wieloletniej aktywnej działalności Dyrekcji i pracowników, jest obszarem świetnie udostępnionym dla różnorodnych form turystyki. Są tu wyznaczone szlaki piesze, ścieżki edukacyjne, szlaki rowerowe, narciarskie biegowe, które urządzone są w pomocną turyście infrastrukturę, jak m.in. kładki, wieże i pomosty widokowe, tablice, miejsca do odpoczynku, ekologiczne toalety. Wśród najważniejszych dla poznania Parku szlaków rowerowych warto wymienić: szlak Polski Wschodniej Green Velo, Podlaski Szlak Bociani, a przede wszystkim szlak zielony „Wokół Wigier im. A. Patli”.

Udostępnione przez WPN wody można zwiedzać statkiem wycieczkowym, łodzią edukacyjną Leptodora, kajakiem, łodzią wiosłową, żaglówką lub innym sprzętem pływającym bez silnika spalinowego.

Ważnym miejscem, aby poznać Park, jego historie i ciekawostki jest Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku. Centrum Informacji Turystycznej mieści się w siedzibie Dyrekcji Parku, w m. Krzywe.

Turystyka na szlakach w Parku może się odbywać przez cały rok, od świtu do zmierzchu.

Na terenie Parku i w jego otoczeniu jest wiele możliwości zorganizowania pobytu i wiele różnych atrakcji. Noclegi i smaczną kuchnię można znaleźć zarówno w gościnnych pokojach kwater agroturystycznych, dyrekcji Parku i leśniczówkach, jaki i w pensjonatach, ośrodkach, hotelach, a także na polach namiotowych. Polecamy sprawdzić wśród ofert naszych członków.

Zapraszamy do wypoczynku nad Wigrami – szczególnie w tym, jubileuszowym dla WPN, 2024 roku.

Zdjęcia: Łukasz Tyczkowski DroneUp

Odsłon łącznie: 67| Odsłon dzisiaj: 1