Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.SUWALSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

 powstała w 2006r. Zrzesza osoby fizyczne i prawne zainteresowane promocją regionu Suwalszczyzny w kraju i za granicą. Zadaniem SOT jest wspuieranie i inicjowanie projektów istotnych dla rozwoju regionu oraz budowanie jego wizerunku.


Celem działalności SOT jest:

  1. promocja regionu w kraju i za granicą,
  2. kreowanie i upowszechnianie wizerunku Suwalszczyzny jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, 
  3. inicjowanie i wspieranie projektów istotnych dla rozwoju regionu.

Zadania statutowe SOT realizuje poprzez działalność marketingową na rzecz regionu, w szczególności w formie:


a/ integracji środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu;
b/ udziału w opracowywaniu planów rozwoju turystyki i modernizacji infrastruktury turystycznej;
c/ zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji turystycznej całorocznej;
d/ organizacji lub udziału w targach, imprezach promocyjnych, spotkaniach oraz szkoleniach;
e/ działań na rzecz zwiększania liczby turystów odwiedzających region i wzrostu wpływów z turystyki w gospodarce regionu;
f/ działań na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej w regionie;
g/ działań na rzecz rozwoju oferty turystycznej dla osób niepełnosprawnych;
h/ współpracy z organizacjami turystycznymi na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
i/ koordynacji działań promocyjnych podejmowanych w regionie;
j/ tworzenia platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych