Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej Suwalskiego Parku Krajobrazowego
Malesowizna-Turtul, 16-404 Jeleniewo,  

tel: 87 569 18 01, e-mail: turtulspk@gmail.com; 

Centrum Informacji Turystycznej SPK oferuje:

- informacje na temat oferty turystycznej, bazy noclegowej i kuchni regionalnej,
- organizację "zielonych szkół",
- przewodniki, foldery, mapy i inne materiały informacyjne,
- okolicznościowe pieczątki,

- wypożyczalnię rowerów terenowych, nart biegowych, kajaków i łodzi wiosłowej 


Suwalski Park Krajobrazowy utworzony został w styczniu 1976r. w celu ochrony obszaru zagłębienia rzeki Szeszupy i terenów otaczających jezioro Hańcza. Był to wtedy pierwszy tego typu obszar chroniony w Polsce. Powierzchnia Parku wynosi 6338 ha. 

Duże otwarte przestrzenie doskonale odsłaniają niezwykle bogatą rzeźbę terenu. Jest to obszar o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Mnóstwo tu wzniesień i pagórków poprzecinanych licznymi jeziorami (24 jeziora o powierzchni większej od 1 ha, w tym jezioro Hańcza - najgłębsze w Polsce) i dolinami rzek oraz głazów i głazowisk, które ostatni lodowiec przyniósł tu aż z Gór Skandynawskich.

Na stosunkowo niewielkim obszarze wykształciły się tu niemal wszystkie formy młodoglacjalnej rzeźby: kemy, ozy, moreny czołowe, doliny rzeczne, głazowiska, jeziora rynnowe i wytopiskowe.

jaz przy młynie wodnym w Turtulu

Siedziba SPK

Jest to idealne miejsce dla tych, którzy od tłumnych kurortów wolą aktywny wypoczynek w tle zacisznej i dziewiczej przyrody. Na turystów czekają trasy rowerowe, ścieżki edukacyjne, malownicze szlaki na wędrówki piesze oraz spływy kajakowe rzeką Szeszupą.


Szlaki piesze

Przez teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego przebiega 9 szlaków pieszych, o łącznej długości 74,3 km ("Od Bramy Jeleniewskiej ku początkom Czarnej Hańczy" - 9,2 km, "Znad Szelmentu przez park krajobrazowy" - 21 km, "Przez Bramę Jeleniewską nad Szeszupę" - 13,2 km, "Od źródeł Szeszupy do Góry Zamkowej" - 10 km, "Znad jezior huciańskich po Mazury Garbate" - 4,3 km, "Do bieguna zimna" - 6 km, "Do łopuchowskiego głazowiska" - 4 km, "W stronę jaćwieskiego grodziska" - 3,5 km, "Do dworu w Starej Hańczy" - 1,6 km
Ścieżki poznawcze

"Wokół jeziora Jaczno" - 7 km, "Na Górę Zamkową" - 6 km, "U źródeł Szeszupy" - 6 km, "Doliną Czarnej Hańczy" - 3,5 km, "Porosty" - 2,1 km, "Drzewa i krzewy parku podworskiego w Starej Hańczy" - 1,5 km, "Skały i minerały Suwalskiego Parku Krajobrazowego" - 1,1 km, "Opowieści Turtula" przy siedzibie SPK 

Jez. Jaczno

Jez. Hańcza

Głazowisko


Trasy rowerowe

Teren SPK wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego. Podróżując "na rowerze" musimy liczyć się z trudnymi do pokonania podjazdami, czy stromymi zjazdami. Zaletą tras rowerowych jest ich przebieg. W 50% prowadzą po drogach gruntowych, a w pozostałych 50% po drogach utwardzonych (asfaltowych), co gwarantuje brak monotonności na szlaku.


Rowerzystom proponujemy 4 szlaki rowerowe: "Wokół jeziora Hańcza" - 22,5 km, "Na Górę Zamkową" - 15,1 km, "Do Góry Cisowej" - 12 km oraz "Doliną Czarnej Hańczy z Suwałk do Suwalskiego Parku Krajobrazowego" - 12,7 km oraz 2 trasy przebiegające przez teren parku: "Green Velo" - 17,2 km, Podlaski Szlaki Bociani - 11,5 km.


Szlak kajakowy rzeką Szeszupą

Szeszupa jest bardzo urokliwym i jeszcze mało znanym szlakiem kajakowym na Suwalszczyźnie. Jest dopływem rzeki Niemen. Można powiedzieć, że jest rzeką łączącą trzy kraje. 
Jej źródła znajdują się nieopodal siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego, pomiędzy wsią Szeszupka i przysiółkiem Turtul. Natomiast na Litwie jest główną rzeką regionu Suvalkija. Całkowita jej długość wynosi 298 km, z czego w Polsce tylko 27 km, 236 km na Litwie i 35 km na terenie Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

Szeszupa na polskim odcinku jest niewielką rzeką, interesującą pod względem krajobrazowym i poznawczym. Kajakarzom spodoba się zmienność jej nurtu, napotkamy tu na przemian odcinki wolne i bystre, brzegi muliste i kamieniste. Stopień trudności rzeki jest uzależniony od poziomu wody.

Po stronie polskiej, trasa spływu prowadzi od młyna wodnego w Udziejku przez Rutkę-Tartak do miejscowości Poszeszupie. Płynie przez sześć urokliwych jezior: Gulbin, Okrągłe, Krejwelek, Przechodnie, Postawelek, i jezioro Pobondzie. Z drugiej połowy jeziora Gulbin ujrzymy Górę Cisową, a po trasie, piękne krajobrazy polodowcowe. 


Dzieci i młodzież zapraszamy na ciekawe zajęcia edukacyjne przyrodnicze dostosowane indywidualnie do potrzeb każdej grupy wiekowej. Oprócz tego proponujemy również warsztaty ceramiczne "Nie święci garnki lepią...", Warsztaty plastyczne "Tradycyjne ozdoby choinkowe", "Jak powstaje papier czerpany?", Warsztaty z quillingu, Warsztaty rzeźbiarskie "Cuda z drewna".Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych