Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.W latach 2012-2013r. wspólnie z Suwalska Izbą Rolniczo-Turystyczną w Suwałkach, Gminą Miastem Augustów, Gminą Miastem Ełk, Gminą Gołdap, Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej, Suwalska Organizacja Turystyczna realizowała projekt pt. "Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy, klaster Suwalszczyzna- Mazury w partnerstwie z sektorami kreatywnymi".

Niniejsza inicjatywa, stanowiła rozszerzenie projektu Turystyczna Sieć Współpracy klaster Suwalszczyzna - Mazury, realizowana była na obszarze dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu: ełckiego, gołdapskiego, oleckiego, suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego ( EGO SAS).

Głównym celem przedsięwzięcia było wzmocnienie i dalszy rozwój TSW "Klaster Suwalszczyzna-Mazury" poprzez włączenie do współpracy sieciowej sektorów kreatywnych.
Cele szczegółowe PROJEKTU:
  1. Rozwój profesjonalnego zaplecza zintegrowanego wsparcia ukierunkowanego na specyficzne potrzeby rozwoju przedsiębiorczości Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna-Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi.
  2. Budowanie partnerstwa i zasad współpracy oraz kreowanie wspólnych inicjatyw produktowych TSW "Klaster Suwalszczyzna-Mazury" z sektorami kreatywnymi.
  3. Rozwój umiejętności biznesowych TSW i przedstawicieli sektorów kreatywnych oraz zwiększanie wykorzystania nowoczesnych technik marketingowych i mediów cyfrowych w promocji, kształtowaniu popytu, prezentacji i dystrybucji produktów i usług.
Niniejszy projekt skierowany był na potrzeby wykorzystania ogromnego potencjału obszaru spójnego historycznie, kulturowo, geograficznie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o turystykę i ściśle powiązane z nią sektory kreatywne.

Działania projektu SKUPIAŁY się na :
  • budowaniu marki regionu i innowacyjnych produktów turystycznych wyróżniających obszar Suwalszczyzny i Mazur Garbatych ( w skrócie SMG) na konkurencyjnym rynku, 
  • promocji tego obszaru poprzez nowoczesne media (szczególnie Internet) oraz położenie nacisku na kreowanie popytu z wykorzystaniem tych mediów, lepsze udostępnienie produktów regionalnych, wprowadzenie usług praktycznego wsparcia oraz konsultacji, doradztwa, animacji, szkoleń i coachingu:
    • z zakresu tworzenia spersonalizowanych i spakietowanych ofert-produktów turystycznych w oparciu o wyróżniki danego przedsiębiorstwa/kwatery, w tym innowacyjnych produktów sieciowych;
    • z zakresu nowoczesnych metod marketingu, w tym szczególnie wykorzystania nowoczesnych technologii i narzędzi komunikacji z rynkiem turystycznym w celu prezentacji oferty, promocji i dystrybucji cyfrowej, a także z zagadnień prawnych i sanitarnych w agroturystyce, wytwórczości, rekreacji i wytwarzaniu produktów regionalnych;
  • zorganizowanie na obszarze SMG wizyt studyjnych, warsztatów, spotkań i płaszczyzn współpracy w celu wzajemnego poznawania się, informowania o ofercie, wymiany informacji biznesowych i doświadczeń, umawiania się na wspólne inicjatywy produktowe i promocyjne, pozyskiwania nowej wiedzy. 

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych