Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.    

Suwalska Organizacja Turystyczna we współpracy z Klubem Rowerowym MTB Suwałki, w terminie 22.05.2017 – 30.11.2017, zrealizowała zadanie publiczne pn. „Piknik Rowerowy w Suwalsko-Augustowskim Królestwie Rowerowym Green Velo”. Jego komponentem było zadanie publiczne pn. „Kolarski Desant na Jesionową Górę jako główna część wydarzenia turystycznego pn. Piknik Rowerowy w Suwalsko-Augustowskim Królestwie Rowerowym Green Velo”. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego i Powiatu Suwalskiego, przy wsparciu Gminy Jeleniewo i Gminy Szypliszki. Partnerem realizacyjnym był „WOSIR Szelment” Sp. z o.o.


Głównym elementem przedsięwzięcia był desant rowerowy na Jesionową Górę, tj. zawody rowerowe MTB na ciekawej i widowiskowej trasie od podnóża po szczyt Jesionowej Góry, ale też popularyzacja walorów północnej części Suwalsko-Augustowskiego Królestwa Rowerowego Green Velo. Wydarzenie promocyjno-rowerowe odbyło się w dniu 9 września 2017 na terenie Ośrodka „WOSIR Szelment”. W programie Pikniku, poza zawodami rowerowymi, zrealizowane zostały liczne quizy turystyczno-krajoznawcze z nagrodami, tematyczna prezentacja multimedialna, było też profesjonalne doradztwo i sprzęt rowerowy od suwalskiego sklepu i serwisu rowerowego „Góra Rowerska” (http://rowerska.pl/) oraz inne stoiska promocyjno-wystawiennicze, a także doradztwo Komendy Miejskiej Policji w zabezpieczaniu rowerów przed kradzieżami.

W efekcie realizacji tego zadania powstał m.in. film dokumentacyjny o Pikniku (umieszczony na YouTube), relacja fotograficzna, opublikowany został też artykuł w czasopiśmie krajoznawczo-turystycznym „Poznaj Swój Kraj” (nr 8/2017). Suwalska Organizacja Turystyczna wzbogaciła się o wystawienniczy namiot i ladę, które wykorzystywane są również na innych wydarzeniach turystyczno-promocyjnych.


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych