Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna przy współpracy z Suwalską Organizacją Turystyczną, samorządów lokalnych i innych podmiotów związanych z rozwojem turystyki na Suwalszczyźnie, od stycznia do czerwca 2015r. realizowała  kompleksową Ogólnopolską Kampanię Promocyjną Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego pod hasłem "Suwalszczyzna Kraina jak Baśń".

Głównym celem podejmowanych działań było zwiększenie w regionie  liczby turystów poza ścisłym sezonem turystycznym. Działania skierowane były przede wszystkim do rodzin z dziećmi, młodzieży, pasjonatów turystyki aktywnej i wędkarzy.

W ramach kampanii odbyło się na obszarze naszego regionu  sześć akcji promocyjnych, z których pięć miało charakter  eventowy. Ponadto Suwlaszczyzna była promowana  w ogólnopolskich mediach takich jak Program Trzeci Polskiego Radia, Teleexpress, w telewizjach regionalnych, lokalnej prasie i Internecie. Była również przeprowadzona akcja billboardowa obejmująca swoim zasięgiem pięć największych miast polskich: Warszawę, Kraków, Łódź, Wrocław i Katowice.

W ramach przedsięwzięcia zostały podjęte także działania promocyjne skierowane do mieszkańców regionu m.in. organizacja spotkań z przedstawicielami samorządów, przedsiębiorcami i przedstawicielami branży turystycznej. 

W ramach kampanii  zrealizowano następujące działania: 

  1. Kultowym rowerem nad kultowe jezioro -  rajd rowerowy, trzy propozycje wycieczek rowerowych z przewodnikiem po Suwalszczyźnie, połączony z imprezą "Baśniowa Wiosna".
  2. Ogólnopolska kampania outdoorowa "Suwalszczyzna - kraina jak baśń", działanie wspomagające cały projekt, anonsujące go szerokiej grupie odbiorczej w całym kraju. Obejmującej swym zasięgiem pięć największych miast polskich - Warszawę, Kraków, Łódź, Wrocław i Katowice."
  3. Monster project" na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, pięciodniowy obóz - warsztaty dziennikarsko-reporterskie, których efektem był cykl krótkich filmów, reportaży promowanych poprzez  You Toube i media społecznościowe.
  4. Seminarium dla właścicieli biur podróży, dwudniowe spotkanie biznesowe prezentujące ofertę turystyczną na obszarze Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. 
  5. Baśniowym Szlakiem Suwalszczyzny,  pięciodniowy obóz połączony z warsztatami i zadaniami animacyjnymi dla dzieci szkół podstawowych. 
  6. "Kulig" mediowy - Mity i Fakty o Suwalszczyźnie, seminarium dla 30 przedstawicieli z mediów regionalnych mająca na celu prezentacje regionu. W ramach dwudniowego seminarium zorganizowane zostały warsztaty z  Maciejem Orłosiem w tym szereg działań informacyjnych związanych z prezentacją regionu w celu obalenia mitów o Suwalszczyźnie i pokazania jej w formie ciekawych "faktów". 
Więcej informacji na temat poszczególnych działań kampanii można znaleźć na stronie http://wakacjejakzbajki.pl/

Projekt pt. "Realizacja kompleksowej kampanii promocyjnej obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego pod hasłem "Suwalszczyzna - Kraina jak baśń" wspołfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo."Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych