Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna we współpracy gminami: Suwałki, Filipów, Raczki, Bakałarzewo,  Suwalskim Parkiem Krajobrazowym i Wigierskim Parkiem Narodowym oraz Suwalską Organizacją Turystyczną  w ramach projektu "Audioprzewodniki i Karta Turystyczna jako nowoczesne formy prezentacji i promocji Suwalszczyzny"  realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, stworzyła pakiet wycieczek w formie audioprzewodników.

Aktualnie na Suwalszczyźnie z "audiporzewodnikiem" pieszo można zwiedzić Raczki, Bakałarzewo oraz Filipów. W ramach projektu powstały również dwie trasy samochodowe po Suwalskim Parku Krajobrazowym oraz wokół Jeziora Wigry. Audioguidy zostały opracowane w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rosyjskiej.

Audioprzewodniki w postaci plików MP3 można pobrać ze strony Suwalskiej Organizacji Turystycznej, Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej oraz współpracujących gmin i parków. 

Można również wypożyczyć sprzęt do odtwarzania audioprzewodników w:
  • Urzędzie  Gminy Filipów, ul. Garbarska 2, 16-424 Filipów 
  • Centrum Informacji Turystycznej w  Wigierskim Parku  Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki 
  • Punkcie  Informacji Turystycznej w  Muzeum Wigier WPN, Stary Folwark 50, 16-402 Suwałki
  • Punkcie Informacji Turystycznej  Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach, ul. Rynek 7, 16 - 407 Przerośl, ul. Rynek 7
  • Ośrodku Maniówka, Nowa Wieś 9, 16-402 Suwałki
  • Urzędzie Gminy Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo
  • Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki
  • Siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego,  Malesowizna - Turtul, 16-404 Jeleniewo

 "Inicjatywę zrealizowano w ramach projektu "Audioprzewodniki i Karta Turystyczna jako nowoczesne formy prezentacji i promocji Suwalszczyzny" realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013".

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych