Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.Podczas sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków Suwalskiej Organizacji Turystycznej, które odbyło się 21 czerwca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem, zebrani dokonali wyboru następujących władz na 5-tą kadencję działalności organizacji: 

skład nowego Zarządu SOT:   

Prezes Zarządu - Jarosław Szostak (Przejma Village)
Wiceprezes - Dariusz Saweliew (Gmina Suwałki)
Skarbnik - Beata Chełmicka-Bordzio (Powiat Suwalski)
Sekretarz - Karol Kwiatkowski (Interaktywna Agencja Reklamowa ONAVI)
Członek Zarządu - Grzegorz Bacewicz (Gospodarstwo Agroturystyczne "Leśna Dolina")   

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 

Barbara Perkowska (Wigierski Park Narodowy)
Bronisław Sadowski (PTTK Oddział w Suwałkach im. J. Klimko)
Jan Juśkiewicz (Restauracja "Pod Jelonkiem" w Jeleniewie)   

Do momentu rejestracji nowych władz w Krajowym Rejestrze Sądowym dokumenty będą sygnowane przez przedstawicieli Zarządu poprzedniej kadencji.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych