Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.„Zamaszystą rękę miał rzeźbiarz któremu ziemię suwalską przyszło modelować. Był nim lądolód z gór skandynawskich (…)” Antoni Patla

Suwalski Park Krajobrazowy - najstarszy park krajobrazowy w Polsce, utworzony został 12 stycznia 1976 r., w celu ochrony unikatowego krajobrazu polodowcowego, szczególnych wartości przyrodniczych i geologicznych. Jest przykładem krajobrazu polodowcowego z licznymi wzniesieniami morenowymi, wzniesieniami kemowymi, dolinami rzecznymi, nieckami jezior oraz głazowiskami. Stanowi „serce” ziemi suwalskiej, jest jednym z najważniejszych obszarów Suwalszczyzny.

Wydarzenia związane z jubileuszem 45-lecia, organizowane przez Park:

- 8 webinariów "Porozmawiajmy o historii i kulturze SPK" - terminy wyznaczane z tygodniowym wyprzedzeniem, emisja na profilu Facebook Parku;

- gra terenowa "Fascynujący świat przyrody i kultury Suwalskiego Parku Krajobrazowego" 03.07.2021;

- 3 wycieczki piesze po terenie Parku "Suwalska turystyczna rodzinka świętuje 45-lecie SPK”: 17.07.2021, 14.08.2021, 18.09.2021;

- IV edycja wycieczki terenowej "Poznaj swoją małą ojczyznę" dla uczniów szkół podstawowych (kl. VI-VIII) laureatów konkursu wiedzy nt. SPK - wrzesień 2021 r.


Więcej na stronie SPK: https://spk.org.pl/ i parkowym FB https://www.facebook.com/suwalskipark.krajobrazowy


O innych wydarzeniach, organizowanych nie tylko przez Park, będziemy jeszcze informowali.


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych