Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.Powiat Suwalski inwestycję w ramach  realizacji operacji pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy zespole parkowo – pałacowym w Dowspudzie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2014 – 2020.

Głównym działaniem przedsięwzięcia była rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dowspudzie. W wyniku realizacji zadania podjęto  doposażona została  siłowni plenerowa o urządzenie do kalisteniki - tj. urządzenie wielofunkcyjne składające się z drążków, ławek, obręczy itp. służących do treningu sprawnościowego własnym ciałem we współczesnych czasach znanych jako street workout. Zakup, montaż i amortyzacja piaskiem terenu pod urządzeniem  Plac zabaw wzbogacił się o wielofunkcyjny element przeznaczony do zabawy dla dzieci  do lat 12.Wokół istniejących urządzeń siłowni ułożona została  kostka betonową na podbudowie z obrzeżem. Na potrzeby miłośników wieczornej rekreacji zainstalowana została  solarna latarnia parkowa LED. 

Nowo powstała infrastruktura jest ogólnodostępna i bezpłatna dla wszystkich użytkowników.


Celem realizacji operacji jest stworzenie na terenie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Suwalsko - Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania nowej jakościowo infrastruktury sportowo - rekreacyjnej  w postaci zmodernizowanej siłowni zewnętrznej oraz zwiększenie włączenia społecznego mieszkańców gminy Raczki do końca 2018.

Łączna wartość projektu to koszt 121.766,41 zł, z czego dofinansowanie wyniosło - 63.628,00 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej  przy zespole parkowo - pałacowym w Dowspudzie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020.


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych