Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.26 maja, w gościnnych progach Urzędu Gminy w Suwałkach, podpisana została umowa wsparcia (dotacji) organizacji wydarzenia pn. Piknik rowerowy w Suwalsko-Augustowskim Królestwie Rowerowym Green Velo pomiędzy Województwem Podlaskim, reprezentowanym na spotkaniu przez Członka Zarządu Województwa Podlaskiego - p. Bogdana Dyjuka, a dwoma współorganizatorami wydarzenia: Suwalską Organizacją Turystyczną i Klubem Rowerowym MTB Suwałki. 

Piknik jest zaplanowany na sobotę 16 września 2017 roku w Szelmencie. 

Jego główną częścią będzie kolarski desant na Jesionową Górę, któremu towarzyszyć będą inne atrakcje promujące walory szlaku rowerowego Green Velo i królestwa z nim związanego. 

O szczegółach programu będziemy informowali w kolejnych wiadomościach, ale już teraz warto zaplanować sobie czas na udział.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych