Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.Powiat Suwalski (beneficjent) oraz partnerzy projektu/operacji pn. „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” zapraszają na event turystyczny „Piknik nad Rospudą”, który odbędzie się 29 sierpnia 2021 (niedziela).

Planowany program*1:

10:10 Zbiórka grupy z Suwałk (bus do 20 os.): parking przy Starostwie Powiatowym w Suwałkach, ul. Świerkowa 60

10:20 Wyjazd busem z Suwałk (przejazd z opiekunem)

11:00 Raczki (parking przy Urzędzie Gminy): spotkanie wszystkich uczestników pikniku – sprawdzenie obecności i rozdział grup (rowerowa, kajakowa, piesza), rozdanie identyfikatorów

11:15 – 15:30 Grupa I: spływ kajakowy na trasie Małe Raczki – Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą, po spływie dowóz uczestników na miejsce pikniku*2

11:15 – 15:00/15:30 Grupa II: wycieczka rowerowa z przewodnikiem turystycznym na trasie: Małe Raczki – Raczki – Dowspuda – Jaśki – Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą – ew. Młynisko - miejsce pikniku*2

11:30 – 13:30 Grupa III: wycieczka piesza z przewodnikiem turystycznym z miejsca pikniku*2 do Uroczyska Święte Miejsce nad Rospudą i powrót na miejsce pikniku*2

12:00 – 14:00 Sprzątamy szlaki turystyczne doliny Rospudy (akcja indywidualna dla zainteresowanych)

15:00 - 17:00 Animacje dla dzieci (2 grupy po 1 godz. 15:00 – 16:00 i 16:00 – 17:00) oraz prezentacja filmów przyrodniczo-kulturowych

15:00 - 18:30 Doradztwo PFP/Białystok: Pożyczka BGK na Rozwój Turystyki i branży okołoturystycznej

16:00 – 18:30/18:45 Ognisko integracyjne w miejscu pikniku*2: poczęstunek turystyczny (bigos, kiełbaski, zupa, deser); gawęda nt. dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego regionu i obszaru LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, mały konkurs z nagrodami

18:30/19:00 Zakończenie pikniku i wyjazd busem (do Suwałk p. Raczki)

*1 program może uleć modyfikacji – prosimy śledzić informacje na stronach internetowych i profilach FB partnerów projektu

*2 miejsce pikniku: Kurianki Pierwsze 23A (Zacisze Pod Sosnami), gm. Raczki, powiat suwalski; na miejscu pikniku jest możliwość parkingu indywidualnych aut.

Wydarzenie odbędzie się w reżimie sanitarnym (uczestnicy są zobowiązani do posiadania maseczek, zachowania dystansu, dezynfekcji rąk). W trakcie wycieczek organizatorzy nie zapewniają napojów i posiłków.

Udział bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo mają partnerzy projektu oraz uczestnicy akcji sprzątania doliny Rospudy w ramach niniejszej operacji.

Prosimy o zgłoszenie udziału do 25.08.2021 (włącznie) do: Starostwa Powiatowego w Suwałkach na maila: beata.bordzio@powiat.suwalski.pl (tel. 87 5659272) ew. sot@suwalszczyzna.eu, z adnotacją w karcie zgłoszenia czy wybierają Państwo:

a/ dojazd busem (dla pierwszych 20.zgłoszonych), czy własnym środkiem transportu,

b/ udział, w której z w/w grup rekreacji (grupy I-III; brak wyboru grupy spowoduje automatyczne zakwalifikowanie do grupy III),

c/ potrzebę animacji dla dzieci.

W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko oraz numer pesel (do ubezpieczenia). Przesłanie nam zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją zasad przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w związku z niniejszą imprezą oraz udostępnienia wizerunku w celach dokumentacji i promocji wydarzenia. Udział osób niepełnoletnich pod opieką rodziców  lub opiekunów.

Piknik jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach partnerskiego projektu/operacji pn. „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy”. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

bn202108192120343.png

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych