Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.
bn202110312109353.png

Powiat Suwalski (beneficjent) wraz z niżej wymienionymi partnerami przedsięwzięcia zakończył realizację projektu/operacji pt. „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Celem operacji było zabezpieczenie obszarów LSR objętych formami ochrony przyrody przed degradacją przez nieukierunkowany ruch turystyczny w dolinie Rospudy i poprawa jakości infrastruktury turystycznej tego obszaru poprzez odnowienie części szlaków turystycznych oraz wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego doliny Rospudy do popularyzacji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

Operacja trwała 18 miesięcy.  Jej rezultaty to 3 inicjatywy prośrodowiskowe:

1/ akcja sprzątania wybranych szlaków turystycznych z obszaru operacji, która odbyła się przed sezonem turystycznym - w pierwszych dwóch tygodniach czerwca 2021;

Do akcji przystąpiły szkoły z terenu powiatu suwalskiego, z gmin z obszaru realizacji projektu, tj.:

·        Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Raczkach

·        Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie

·        Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie

·        Szkoła Podstawowa w Przerośli

·        Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach

·        Zespół Szkół im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

Całościowe działania odbywały się na odcinku od gminy Raczki do gminy Przerośl oraz na fragmencie gminy Wiżajny (w ok. trójstyku granic). Ogółem udział wzięło 130 uczestników.

Dodatkowo Szkoła Podstawowa w Raczkach sprzątała teren gminy 23.06.2021 r., a Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie 12.06.2021. Odbiór zebranych śmieci przeprowadziły gminne firmy, jako wsparcie tej akcji i efekt dobrej współpracy pomiędzy samorządami. Organizację wydarzenia wsparło również Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”.

2/ event edukacyjno-rekreacyjny „Piknik nad Rospudą” – w niedzielę 29.08.2021, w tym spływ kajakowy Rospudą i wycieczka rowerowa na trasie: Małe Raczki – Uroczysko Święte Miejsce oraz wycieczka piesza: Kurianki – Uroczysko Święte Miejsce, a na koniec w Kuriankach Pierwszych („Zacisze pod Sosnami”) spotkanie integracyjne wszystkich grup, organizatorów i partnerów operacji, z ogniskiem, prezentacją filmów przyrodniczo-historycznych, a także z quizem wiedzy o obszarach chronionych obszaru z drobnymi upominkami (zrealizowanym dzięki pomocy Suwalskiej Organizacji Turystycznej), dla najmłodszych uczestników zorganizowano różne gry i zabawy;

3/ odnowienie oznakowanie dwóch powiatowych szlaków rowerowych: "Do Świętego Miejsca" (Dowspuda – Młynisko – Dowspuda; dł. 21,2 km) i "Fortyfikacje Pozycji Granicznej" (Dowspuda – Bakałarzewo – Przerośl – Bolcie; dł. 64 km).

Podczas odnawiania szlaków pilotażowo zastosowano słupki z innowacyjnego ekologicznego materiału, do którego produkcji użyto tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu. Materiał gwarantuję trwałość, wysoką odporność na warunki atmosferyczne, a ponadto w przeciwieństwie do powszechnie używanej stali, nie powinien być obiektem kradzieży.

Ponadto zrealizowano promocję obszarów chronionych LSR poprzez:

-   wykonanie panoramy lotniczej VR, tj. aplikacji na PC i urządzenia mobilne zawierającej panoramy sferyczne wykonane z różnych wysokości (500 m - 1,6 m nad ziemią), w różnych rozdzielczościach (15000 - 200 mln pikseli); panorama dostępna jest pod adresem: https://panorama.suwalski.pl

Panorama jest kompleksowym opracowaniem wizualnym prezentującym walory przyrodnicze i krajobrazowe głównie obszaru doliny Rospudy. Punty krańcowe panoramy (Młynisko – Bolcie i Wiżajny) wyznaczają powiatowe szlaki rowerowe, które były zaplanowane do odnowienia. Połączenie panoram lotniczych wykonanych na różnych wysokościach z opisami i galeriami fotografii z wybranych ciekawy punktów na opracowanej trasie, tworzy kompleksowy spacer wirtualny. Tego typu nowoczesne narzędzia promocji i informacji są efektywną formą komunikacji z turystami, ponieważ gwarantują szeroką dostępność na różnych urządzeniach oraz łatwość odtworzenia z każdego miejsca w kraju i na świecie.

-   wydanie dwóch typów kalendarzy;

kalendarze trójdzielne na rok 2021 i 2022 oraz edukacyjny kalendarz wielostronicowy na 2021 r. Kalendarze zilustrowane są fotografiami prezentującymi walory przyrodnicze obszaru Pojezierza Suwalsko –Augustowskiego, w szczególności dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe doliny Rospudy.

Operacja była realizowana w partnerstwie z:

·        Nadleśnictwem Szczebra

·        Suwalską Organizacją Turystyczną

·        Zespołem Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.

bn202110312113173.png

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych