Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.bn201911282341013.jpg

Dobiega końca realizacja projektu „Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo – pałacowego gen. hr. Ludwika M. Paca w Dowspudzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Powiat Suwalski.

Celem projektu jest poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresie  kultury i rekreacji oraz integracji społecznej poprzez wzrost liczby ogólnodostępnej infrastruktury społecznej służącej  mieszkańcom i odwiedzającym region turystom na terenach zabytkowych powiatu suwalskiego.

W najbliższych dniach zakończone będzie zadanie inwestycyjne polegające na:

- budowie Miejsca Obsługi Rowerowej w Dowspudzie (samoobsługowa stacja rowerowa, stojaki rowerowe zgodne z systemem szlaku Green Velo, drewniana altana z ławkami na terenie utwardzonym kostką kamienną) w pobliżu Centrum Obsługi Turysty KORDEGARDA oraz węzła szlaków turystycznych (rowerowych, samochodowego, ścieżki poznawczej),

- utwardzeniu kostką kamienną alejek spacerowych przy pomniku generała Ludwika Michała hr. Paca – patrona Zespołu Szkół w Dowspudzie,

- zagospodarowaniu terenu poprzez nasadzenia zieleni w otoczeniu pomnika gen. Paca, nowego MORu, kordegardy.

Wraz z samorządem Powiatu Suwalskiego zapraszamy turystów (a szczególnie rowerzystów) i spacerowiczów do odwiedzin w Dowspudzie.

Dzięki powiatowemu projektowi odnowienie, doposażenie i uzupełnienie zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego podniesie standard tego wyjątkowego miejsca.


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych