Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.21 lutego 2020 roku wraz z Zespołem Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach, który kształci w kierunku technik organizacji turystyki, świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego.

W ramach obchodów nauczycielka tej szkoły - p. Anna Romanowska - zorganizowała IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie, skierowany do siódmoklasistów i ósmoklasistów z Suwałk oraz powiatu suwalskiego. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Starosty Suwalskiego. Celem konkursu było zwiększenie wiedzy o atrakcjach turystycznych Suwałk i Suwalszczyzny, rozbudzenie wśród młodzieży pasji krajoznawczej i turystycznej, a przez to kształcenie przyszłej kadry turystycznej w regionie (być może przyszłych przewodników turystycznych).

W konkursie wzięło udział 31 uczniów z 12 szkół z Suwałk i powiatu suwalskiego. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat historii, przyrody, obyczajów i tradycji oraz ciekawych miejsc Suwalszczyzny. Z pewnością informacje, które zdobyli przygotowując się do konkursu, będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy przewodnika turystycznego.

Najlepszymi okazali się:

I miejsce: Natalia Suchocka ze Szkoły Podstawowej w Słobódce, opiekun: Grażyna Pupel,

II miejsce: Igor Barmuta ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, opiekun: Lucyna Gorbacz,

III miejsce: Karolina Grajżul ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rutce Tartak, opiekun: Łucja Szyszkowska,

IV miejsce: Julia Żeliszczak ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach, opiekun: Jolanta Orłowska,

V miejsce: Maja Rawinis ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach, opiekun: Jolanta Orłowska.

 Zwycięzcy finału otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Suwalska Organizacja Turystyczna ufundowała nagrody dla dwóch pierwszych laureatów: "Włochy - przewodnik turystyczny" Wydawnictwa National Geographic i "Europa - 1000 miejsc, które musisz zobaczyć"). Wręczyli je członkowie naszej organizacji: Tomasz Huszcza - Dyrektor Wigierskiego PN i Teresa Świerubska - Dyrektor Suwalskiego PK.  Pozostałe nagrody ufundowali: Urząd Miejski w Suwałkach, Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy, PTTK Oddział w Suwałkach.


Wszystkim przewodnikom turystycznym Suwalszczyzny składamy najserdeczniejsze życzenia - dziękujemy, że pracujecie na rzecz tego regionu!


Tekst: A. Romanowska, B.Chełmicka-Bordzio.

Zdjęcia: Emma BudzejkoStrony ONAVI.plTworzenie stron internetowych