Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego - współpraca SOT z Zespołem Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach III


21 lutego 2019 w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach po raz trzeci zorganizował Międzyszkolny Konkurs Wiedzy

o Suwałkach i Suwalszczyźnie, skierowany do gimnazjalistów, siódmoklasistów i ósmoklasistów z Suwałk i powiatu suwalskiego.

Celem konkursu było zwiększenie i upowszechnienie wiedzy o atrakcjach turystycznych Suwałk i Suwalszczyzny, a także rozbudzenie wśród młodzieży pasji krajoznawczej i turystycznej, a przez to kształcenie przyszłej kadry turystycznej w regionie. Przewodnik turystyczny to specjalista, który w sposób ciekawy i profesjonalny oprowadza i opowiada o zwiedzanym terenie, a tym samym

promuje region i buduje jego pozytywny wizerunek. Cel ten zbieżny jest z działaniami Suwalskiej OT, dlatego też Zarząd Suwalskiej OT postanowił ufundować nagrodę dla jednego z laureatów konkursu.

 

Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat historii, przyrody, obyczajów i tradycji oraz ciekawych miejsc Suwalszczyzny. Laureatami zostali:

 

I miejsce: Igor Barmuta ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, opiekun: Celina Kuczyńska (nagrodę ufundowaną przez Suwalską Organizację Turystyczną wręczyła Barbara Perkowska)

 

II miejsce: Weronika Borowska ze Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, opiekun: Elżbieta Makarewicz

 

III miejsce: Ewelina Bielecka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie, opiekun: Tadeusz Sobuniewski

 

IV miejsce: Zuzanna Zdancewicz ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce Tartak, opiekun: Łucja Szyszkowska

 

V miejsce: Dominika Chmielewska ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnej im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza, opiekun: Monika Fałtynowicz

 

Zwycięzcy finału otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe przekazane przez również przez Urząd Miejski w Suwałkach, Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Urząd Gminy w Suwałkach, Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy, PTTK Oddział w Suwałkach. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałk i Starosty Suwalskiego.

 

Tekst: Anna Romanowska (ZSSS), Beata Chełmicka-Bordzio (SOT)

Zdjęcia: Emma Budzejko


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych