Suwalska Organizacja Turystyczna

powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą.Suwalska Organizacja Turystyczna oraz Wigierski Park Narodowy zapraszają na spotkanie turystyczne inaugurujące obchody 30-lecia Wigierskiego Parku Narodowego, połączone z otwarciem wystawy „Top Ziemi Suwalskiej”, które odbędzie się 5 kwietnia 2019 (piątek) w Muzeum Wigier im. A. Lityńskiego w Starym Folwarku (sala konferencyjna na piętrze).

Planowany program spotkania*:
11:00 Powitanie uczestników i otwarcie wystawy fotograficznej „Top Ziemi Suwalskiej”

11:15 30 lat Wigierskiego Parku Narodowego – historia, teraźniejszość i najbliższa przyszłość…; dr Maciej Ambrosiewicz, kierownik Muzeum Wigier, Wigierski PN
11:45 Krótkie podsumowanie sezonu turystycznego ‘2018 i nowa infrastruktura turystyczna w Wigierskim Parku Narodowym; Barbara Perkowska, Wigierski PN

12:00 „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka": nowe możliwości finansowe wsparcia rozwoju MŚP branży turystycznej
i okołoturystycznej (Pożyczki na Rozwój Turystyki); Marzena Szubzda, Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Instrumentów Finansowych
12:30 – 14:30 Pożyczki na Rozwój Turystyki - konsultacje indywidualne wg zgłoszeń; M. Szubzda, Bank Gospodarstwa Krajowego
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na udzielenie indywidualnych konsultacji dot. pożyczek turystycznych uprzejmie prosimy
o mailowe: sot@suwalszczyzna.eu zgłoszenie zainteresowania konsultacjami do 4 kwietnia do godz. 14:00. Członkom i partnerom Suwalskiej Organizacji Turystycznej gwarantujemy pierwszeństwo w dostępie do konsultacji.

12:30 Organizacja imprez turystycznych w świetle zmian w ustawie o usługach turystycznych (wykład oraz blok pytań i odpowiedzi); Małgorzata Luto, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

13:30 Kalendarium obchodów 20. rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w Wigrach; ksiądz dr Jacek Marek Nogowski, Fundacja Wigry Pro

13:45 Interaktywna mapa "Cztery Oblicza Suwalszczyzny”; Paweł Sidor, Fundacja Piękno Naszej Polski

14:00 Podsumowanie działań w 2018 roku i plany działań na 2019 przez Suwalską Organizację Turystyczną;


14:15 zamknięcie spotkania, zwiedzenie wystawy
14:30 drobny poczęstunek
 
* program może uleć modyfikacji

Prosimy o potwierdzenie obecności w spotkaniu: tel. 87 5632568 lub turystyka@wigry.org.pl

bn201904012236353.jpg

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych